Bijbelverhalen

liedjes

Afscheidsliedje

Vriendjes en vriendinnen vergeet je niet gauw. We gaan nu voor je zingen, we houden van jou. We hebben samen leuk gespeeld en onze snoepjes met je gedeeld. Nu ga je van ons weg. Het allerbeste, zeg!

Avondliedje

O, Here Jezus, ik wil u iets vragen. Wilt u mij helpen om echt eerlijk te zijn. ‘k Zit vol met smoesjes, fantasietjes en leugentjes. ‘K Wil me altijd beter voordoen dan de rest. ‘K Wil echt niet worden chagrijnig…

Als het stormt

Als het stormt, als het stormt, als het stormt om mij heen, Als het stormt, als het stormt, als het stormt om mij heen. Hij is machtig, ik ben zwak, Hij geeft mij weer nieuwe kracht, Als het stormt, als…

Bijbelboeken lied

Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Rechters Ruth 1 Samuël 2 Samuël  1 Koningen 2 Koningen 1 Kronieken 2 Kronieken Ezra Nehemia Ester Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Jesaja Jeremia Klaagliederen Ezechiël Daniël Hosea Joël Amos Obadja Jona Micha Nahum Habakuk Sefanja Haggai Zacharia Maleachi