Bijbelverhalen

Rust

Geluksblaadje

Ben je vastgelopen, zie je geen uitweg meer? Ik wil je echt bemoedigen, maar waarmee? Zal ik bloemen voor je kopen? Zal ik een gedicht voor je schrijven? Nee, ik ga je iets toewensen. Ik wens dat je gedachten tot rust komen, dat je licht ziet aan het eind van je tunnel, dat je een rustiguitgestoken hand kunt vastgrijpen. Ik wens dat je weer smaak krijgt in het leven, zachtjes aan weer opkrabbelt uit de put, dat je voeten op vaste grond komen te staan. Maar het meest wens ik je toch toe, dat je mijn Sterke Vader leert kennen, die ook jouw Vader wil zijn, die je draagt als je niet meer verder kunt, serieus, dag aan dag, aan dag, aan dag… zonder verwijten. Die je neemt zoals je bent met al je hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Voor Hem hoef je je niet beter voor te doen, want Hij weet toch alles al van je. Jezus zegt:

ZIE, IK ZAL ALLE TRANEN VAN JE OGEN AFWISSEN

Download PDF