Bijbelverhalen

Vrijheid

Geluksblaadje

Vandaag wens ik dat je vrij zult zijn. Vrij om te doen en laten wat je wilt, vrij om te gaan en te staan waar je wilt, vrij in je keuzes. Ik hoop dat niemand jouw vrijheid zal inperken. Ik wens dat niemand je iets aan zal doen wat je pijn doet of beschadigt. Geen aanrander of agressief mens. Jouw vrijheid zal je gelukkig maken, jouw en allen die je lief zijn. Door die vrijheid zul je kunnen openbloeien, mooi worden, stralen en tot volle ontplooiing komen. En net zoals jouw bloed vrij kan stromen binnen je aderen, zo wens ik dat je vrij zult kunnen leven binnen de oergrenzen van het Leven. Ik wens dat je net als ik die Ene Vriend zult leren kennen die je waarlijk vrijmaakt. Dat wens ik voor je met mijn hele hart.

vrijheidWANT WIE DOOR JEZUS VRIJGEMAAKT IS, IS PAS ECHT VRIJ!

Download PDF