Bijbelverhalen

06 Hersens heeft hij niet

——————————————————-
Doel: Te laten zien dat dingen die je niet kunt zien, wel bestaan.
Leeftijd: 4-11 jaar.
Spelers: een aankondiger, een kapitein, een bootsman, een matroos Humfrie. een paar matrozen
Attributen: een bezem
——————————————————–
Aankondiger:
Er zijn veel mensen die zo dom zijn om te zeggen: Wat je niet kunt zien dat bestaat niet.
Zo’n type was ook de kapitein van het volgende stukje. Hij ergerde zich mateloos aan een bepaalde
matroos, die altijd over God sprak en anderen uit de Bijbel vertelde. Op een dag wilde de kapitein Humfrie
eens goed in zijn hemd zetten.
Kijk mee naar het toneelstukje: Hersens heeft hij niet.
Humfrie: (vegend en zingend) Lalala!
(Kapitein komt aanlopen en de bootsman van de andere kant.)
Kapitein: Hé Boots.
Bootsman : Ja Kapitein.
Kapitein: Laat die matroos eens ophouden met dat gejubel. Hij irriteert me.
Bootsman : Och Kapitein, hij is gewoon vrolijk. Wat je hem ook opdraagt. Hij doet z’n werk uitstekend.
Alleen zingt hij erbij.
Kapitein: Ik hou niet van die uitslovers.
Bootsman : Met de andere matrozen kan hij goed opschieten, kapitein.
U moet Humfrie maar nemen zoals hij is. Hij is een gelukkig mens en die kom je niet vaak tegen.
Kapitein: Ik haat zulke lui. En ik ga hem eens voorgoed een lesje leren. Let maar op, boots. Roep de
matrozen bij elkaar op het voordek.
Bootsman : Matrozen… aantreden. (fluit)
(Matrozen netjes naast elkaar in het gelid van de grootste naar de kleinste.)
Kapitein: Mannen, ik merk dat er onder jullie lui zijn, die nog in sprookjes geloven en daarom wil ik jullie
eens een lesje leren. Luister, zien jullie het anker daar?
(Allen kijken naar links.)
Matrozen: Ja kapitein.
Kapitein: Dat bestaat dus. En zien jullie de stuurhut?
(Allen kijken naar rechts.) Ja kapitein.
Kapitein: Die bestaat dus ook. Zien jullie ook die meeuw daar? (allen kijken naar boven met hun hand
boven de ogen.)
Matrozen: Ja kapitein.
Kapitein: Die bestaat dus ook. Maar zien jullie Humfrie zijn God?
Matrozen: (lacherig)Nee.
Kapitein: Die bestaat dus niet.
(wil weglopen.)
Humfrie: Hoho, kapitein. Mag ik ook even iets vragen?
Kapitein: Als het niet te lang duurt, want ik heb nog meer te doen.
Humfrie: Matrozen, zien jullie de kapitein zijn gouden knopen?
Matrozen: Ja.
Humfrie: Die bestaan dus. En zien jullie ook zijn pet?
Matrozen: Ja.
Humfrie: Mooi zo. Die bestaat dus ook. Maar…. zien jullie de kapitein zijn verstand
Matrozen: Nee.
Humfrie: Dat heeft hij dus niet.
(Matrozen lachen.)
Kapitein: (triest kijken)
Humfrie: (gaat zingend verder met vegen.)
Aankondiger: Of de kapitein hierna is gaan geloven vermeldt de geschiedenis niet, maar zeker er is, dat
hij voortaan wel uitkeek om iets doms van Humfrie zijn God te zeggen.

Download PDF