Bijbelverhalen

15.Verliezen

Er zit een vuil jochie op een hek vlakbij het circusterrein. ’t Is Japie. Hij laat zijn benen doelloos bungelen. Z’n veel te grote pet zakt half over zijn ogen. ’t Interesseert hem niks.

Zo af en toe, spuugt hij met een boogje op de tegels voor hem.

‘Hoi, Japie!’ klinkt opeens een stem.

Het is opa Krentenbol.

‘Wat zit jij hier te treuren?’

‘Dag opa.’ antwoordt Japie dof. ‘Ik ben kwaad op mezelf!’

Opa kent dat gevoel wel.

Is Japie soms naar de kermis geweest?

‘Ja, en al m’n geld kwijt.’ moppert Japie, ‘O, ik ben echt een verliezer. Bij het schieten won ik niks, bij het balletjesgooien niet en zelfs het rad van avontuur leverde niks op.’

Japie voelt zich gewoon een stomme loser. Snapt opa dat? Nee, opa vindt dat iedereen die gezond geboren is, eigenlijk al een winnaar is.

‘Och, joh!’ troost hij, de kermis is er gewoon op uit om al jouw geld op te slikken. Daar bestaan die lui van.’

Hij nodigt Japie uit voor een potje sjoelen bij hem thuis.

’t Is altijd zo gezellig bij Opa Krentenbol thuis. Eigenlijk is het maar een oud huisje met versleten meubels, maar toch… Japie kan er echt zijn verhaal kwijt.

Nu eens geen scheldende moeder, die hij het nooit naar de zin kan maken. Ook geen meester, waar hij zoveel onvoldoendes bij haalt.

Lekker afreageren door keihard met de sjoelstenen te gooien. Logisch dat opa verliest. ’t Wordt trouwens toch een hele verliesmiddag.

Om drie uur komt Stefan binnenstuiven. Hij heeft de wedstrijd met Shirley, wie het eerst bij opa is met de twee-stappen-vooruit- een-stap-achteruit-sprong gewonnen, maar daarbij zijn huissleutel verloren. Uit z’n zak gesprongen zeker.

Even later stormt Shirley kwaad binnen. Ze vindt dat Stefan gesmokkeld heeft. Ach, die Shirley kan eigenlijk helemaal niet tegen haar verlies.

Opa stelt voor een partijtje touwtrekken te doen op het plaatsje achter het huis. Hij heeft wel ergens een flink stuk touw liggen. Dan kunnen ze vaststellen wie vandaag de superverliezer is. Ze rukken en trekken en sjorren en schuiven. Zelfs de geit gaat er zenuwachtig van blaten. Wil zij soms meedoen?

Hoera! Er gaat een gejuich op van jewelste. Stefan en Shirley winnen… Ze trekken opa en Japie finaal over de streep.

‘Och, wat geeft het,’ vindt Japie sportief, ‘’k heb toch een leuke middag gehad, hè, opa?’

Tevreden hapt hij in een dik besmeerde krentenbol, die opa hem als hoofdprijs aanreikt.

Vraag 1: Wat voel je als je steeds verliest?

Vraag 2: Als je verliest, wat zou je dan tegen jezelf zeggen?

Vraag 3. Heeft de Heer Jezus verloren toen hij aan het kruis stierf?

Download PDF