Bijbelverhalen

22 Meneertje Iemand en de zak met zonden

—————————————
Karakter: Iemand die ons allemaal voorstelt.
Benodigdheden: Een grote zak met een touw dichtgebonden.
—————————————
1. IEMAND komt op, blij, zonder zorgen, nonchalant. Hij doet alsof hij fluit, zwaait met zijn
armen, huppelt.
Dan ziet hij de zak. Hij stopt, onderzoekt hem nauwkeurig zonder aan te raken. Hij is duidelijk
onder de indruk.
2. Zijn houding verandert in geheimzinnig. Hij kijkt naar links en rechts. Omzichtig grijpt hij de
zak en loopt ermee weg, trots over wat hij in handen heeft.
Nog eens links en rechts kijken. Niemand heeft het gezien. Hij wil de zak opendoen, maar dan
hoort hij zogenaamd God roepen.
Schaapachtig kijkt hij naar boven. Hij begrijpt dat God alles zag. Zijn ogen gaan een paar keer
van de zak naar het plafond.
3. Zijn houding verandert weer. Hij streelt de zak en knuffelt hem. Hij kijkt opstandig en koppig
naar boven.
Hij gaat staan en probeert de zak te verbergen achter zijn rug, maar dat gaat niet goed.
4. Plotseling heeft hij een idee. Hij reikt naar boven met één hand, maar de andere hand houdt
de zak stijf vast. Iets gaat er echter goed fout. Hij kan God niet vinden. Hij doet zijn andere hand
voor de ogen en graait in de lucht. Hij schudt zijn hoofd vol verdriet, want hij kan Hem niet
vinden.
Tenslotte met slechts één vinger op de zak strekt hij zijn hele lichaam zover mogelijk ervan af.
Hij kijkt weer omhoog, zoekend. Verdrietig, gefrustreerd veegt hij een traan van zijn ogen af.
5. Nog eenmaal kijkt hij naar de zak. Dan ineens besluitvol, trekt hij zijn hand van de zak af, kijkt
omhoog en knikt met zijn hoofd: ja! Hij heeft besloten God te volgen. Met zijn rug naar de zak
gekeerd, reikt zijn hand naar de hemel. Hij glimlacht. Hij omhelst zichzelf en klikt zijn hielen
tegen elkaar. Voor de eerste keer sinds hij de zak zag kijkt hij weer gelukkig. Zonder verder om
te kijken, loopt hij weg.

Download PDF