Bijbelverhalen

An. 005 Knipoog van God (echt gebeurd)

Er was eens een vrouw, die een grote wens had om de dienst van een bekende tv predikant te bezoeken, maar het kwam er steeds niet van.

Op een keer liet ze zich door niets weerhouden, maar reisde af naar Orange Grove, California. Ze genoot van de dienst en zong van harte mee met de liederen. Toen de dienst was afgelopen wilde ze nog even een praatje met iemand maken, dus richtte ze zich tot de vrouw die naast haar zat.

‘Wat een prachtige dienst, he?’ zei ze. ‘Ik kijk elke zondag naar dit programma en nu eindelijk kan ik er een keer zelf bij zijn. Woont u hier in de buurt?’

De vrouw had ook genoten. Ze woonde niet in Orange Grove, maar in het Midwesten.

‘Ik ben helemaal hierheen gekomen om mijn moeder te zoeken.’ zei ze.  Ze vertelde dat ze als baby was geadopteerd door lieve pleegouders, maar ze bleef ondanks alles een verlangen in haar hart houden om haar echte moeder te vinden.

‘Nou, dat kan ik echt begrijpen,’ zei de eerste vrouw, ”U bent de eerste die ik dit vertel, maar ik heb een dergelijk verlangen in mijn hart. Jaren geleden heb ik een dochter afgestaan voor adoptie. Ik was nog erg jong en zag geen andere uitweg. Er waren zoveel problemen in mijn leven… ‘ Met tranen in de ogen vertelde ze over die moeilijke tijd.

‘In welk jaar werd uw dochter geboren?’ vroeg de jonge vrouw.

De oudere dame noemde jaar en maand.

‘Hè??? Dat is ook mijn geboortejaar en maand,’ riep de jongere vrouw uit. Ze wisselden nog meer gegevens uit en wat bleek? De moeder keek haar dochter in de ogen en de dochter haar moeder.

Is dit niet heel erg bijzonder? Er zaten wel 3000 mensen die zondagochtend in de kerk en de plaatsen waren vrij. Laten nu net die twee vrouwen naast elkaar komen te zitten, op de juiste dag, op het juiste moment.

Wat een geweldige knipoog van God!!

Download PDF