Bijbelverhalen

Een geweldig woord uit Singapore

Via via kreeg ik een dvd in handen van Pastor Joseph Prince, een voorganger van een megakerk uit
Singapore. En wat heb ik daarvan genoten!
Jammer genoeg is er geen ondertiteling bij, maar op een paar woorden na is het Engels goed te
verstaan. Joseph spreekt op deze dvd, (bestellen www.newcreation.org.sg) over het avondmaal. Er
staat bij deze preek ook een avondmaalstafel met wijn en matses klaar. Een objectles dus.
Prince legt uit, dat de wijn, het bloed van Jezus, voor de verzoening is, een bescherming tegen het
oordeel, zoals je ook kunt zien bij het verhaal van de uittocht: het bloed aan de deurpost.
Het vlees van het lam echter (het lichaam) was tot versterking van hun lichaam. Voor ‘health and
wealth’ zoals Prince zegt. (Lees maar Gen 12:35)
Er zijn zoveel mensen die anderen van het avondmaal houden door te beweren dat je jezelf moet
onderzoeken, want anders word je ziek. Nou, dat staat helemaal niet in de bijbel. Je moet het lichaam
onderscheiden, niet zomaar onverschillig of teveel eten. Onwaardig zijn we allemaal. Daar is de Heer
Jezus juist voor gestorven.
Zelf ging Prince wel een jaar niet aan het avondmaal, bang dat hij misschien toch ergens een
onbeleden zonde had, waardoor hij ziek zou kunnen worden. Wat een wettisch gedoe. Zo blokkeer je
Gods genade. Dan geef je eigenlijk het avondmaal er de schuld van dat er velen ziek of zwak zijn of
overlijden!
Dat er in de wereld velen ziek zijn is logisch. Aftakeling, ziektes, zwaktes zijn een gevolg van het
oordeel in het paradijs. Maar God heeft ons juist het avondmaal gegeven ter genezing.
‘Je hoeft niet veel te doen voor genezing,’ zegt Prince. Gewoon kijken naar Jezus, zoals de slang in de
woestijn omhoog geheven werd en iedereen die ernaar keek werd genezen. Niet naar je ziekte kijken,
niet met één oog proberen naar je wond te kijken en je andere oog op het kruis richten. Dat kan niet.
‘KIJKEN…! roept Prince uit. ‘Of je nu bruine groene of blauwe ogen hebt. Kijken…!’
Waarom een matse er uit ziet zoals hij er uit ziet?
Zonder gist, want gist is een teken van bederf. Jezus was zonder zonde.
De bruine vlekjes omdat hij in het vuur is geweest (het oordeel)
De gaatjes om te gedenken dat hij doorboord werd en
de strepen, omdat Jezus’ striemen ons genezing brachten.
Hoe zit het dan met ‘zonde belijden’?
Je kunt wel aan het belijden blijven. Er zijn drie niveaus waarop je moet belijden.
1. de zonde die je gedaan hebt,
2. de zonde die je nagelaten hebt
3. de zonde die je overgeërfd kreeg van je ouders.
Ga er maar aanstaan.
Het woord belijden is in het grieks homologos (ik hoop dat ik het goed heb geschreven) en dat
betekent ‘hetzelfde woord zeggen’ Dus belijden is niet jezelf de grond in stampen, maar het eens zijn
met God.Wat een opluchting, hè? Er staat nog meer op de dvd, maar hier laat ik het maar bij.
Er was eens een man die samen met zijn vrouw bij de tandarts kwam. Hij zei heel stoer: ‘Een
verdoving is niet nodig, dokter. Ga maar gewoon uw gang met wat er gedaan moet worden, trekken of
vullen. Het maakt niet uit.’
‘Nou,’ dacht de tandarts, ‘dat is een flinke jongen.’
‘Mag ik dan even naar uw kiezen kijken, meneer?’ vroeg hij op de stoel wijzend.
‘Vrouw,’ zei de man, ‘ga zitten en doe je mond open!’…
Jezus was niet zo. Hij kwam naar ons toe in een boze, verdeelde, verwarde wereld en deed wat wij
niet konden doen, namelijk satan verslaan op alle fronten. Iedereen die oprecht gelooft in de
overwinning van Jezus, zal met zijn hulp de aanvallen van satan in zijn leven kunnen weerstaan.

Download PDF