Bijbelverhalen

Een prachtige boodschap over de Tallit.

Pasgeleden werd in het programma ‘This is your day’ van Benny Hinn een prachtige
boodschap gebracht. Toen ik het hoorde dacht ik: ‘Waarom wist ik dit niet eerder!!?’
Benny zat op de Olijfberg met drie voorgangers uit Israël en er was een groep
gelovigen bij hen.
Een van die voorgangers sprak over de tallit, dat is de joodse gebedsdoek, die men
tijdens het bidden over zijn hoofd doet. Hij zei dat het eigenlijk betekende
‘tabernakel’. Als een Jood bidt onder de tallit, dan bidt hij in de tabernakel. De blauwe
draad in de kwast is voorgeschreven in de bijbel om ons altijd aan de Tien Geboden (de wet) de
helpen herinneren. (Die wordt ook wel de zoom genoemd of de vleugels) Jezus is degene die de wet
voor ons vervuld heeft, God zij dank.
Wat mooi om je zo af te zonderen in je gebed in de tabernakel van God, waar we binnen in het Heilige
der Heilige mogen komen door het werk van Jezus.
Wie kent er niet het verhaal van de vrouw die 12 jaar bloed vloeide. Ze wilde
slechts de kwast van Jezus gebedsdoek aanraken. ‘Dan zal ik genezen worden’
zei ze bij zichzelf. Dat baseerde ze dan weer op Maleachi 4:2 waar staat dat ‘Er
zal genezing zijn onder de vleugels van de Messias. Prijst God! Onder de
bedekking van Jezus is er genezing. Begrijp je? Wat heerlijk, he?
Die prediker ging nog verder. Hij zei dat het dochtertje van Jairus gewikkeld
was in een tallit, want Jezus zei: Tallita kumi, dat wil zeggen: ‘Meisje gewikkeld in de tallit, sta op!!!’
De spreker had eens in een dienst een vrouw gewikkeld in een tallit en de vrouw genas volkomen van
kanker.
De tallit is niet een magisch iets, maar het bepaalt onze gedachten bij wat God doet, net als bij het
avondmaal. En God zelf schreef het voor aan zijn volk.
Wist je dit over de tallit?
* De franje wordt tzitzit genoemd. Numeri 15:37: “De HEER zei tegen Mozes: ‘Zeg tegen de
Israëlieten dat zij en al hun nakomelingen aan de zoom van hun kleren kwastjes moeten bevestigen
waarin een blauwpurperen draad verwerkt is. Bij het zien van die kwastjes zullen jullie herinnerd
worden aan alle geboden van de HEER, zodat jullie die naleven en mij niet ontrouw worden door de
begeerten van je hart en je ogen te volgen. Ze zullen jullie helpen om aan al mijn geboden te denken
en die na te leven en jullie God toegewijd te blijven. Ik ben de HEER, jullie God, die je uit Egypte
heeft weggeleid om jullie God te zijn. Ik ben de HEER, jullie God.’
* Meestal krijgt iemand zijn tallit bij zijn/haar barmitzwa.
* Sommige Joden dragen een lichtgewicht tallit onder hun kleren en anderen hebben een speciaal
ontworpen tallit voor speciale gelegenheden in het leven. Bijvoorbeeld een bruiloft. Hier gebruikt men
een dubbele tallit, die vastgehouden wordt boven het bruidspaar als een soort tent. Of bij een
begrafenis, dan wordt die persoon gewikkeld in de tallit.
* Wat doet men met een versleten tallit?
Die doneert men aan de synagoge of aan een Joodse bibliotheek, die hem weer gebruikt om
overcomplete documenten in te bewaren waarop de heilige naam van G*d in het hebreeuws staat,
zodat ze waardig begraven worden in een apart gedeelte van een begraafplaats.
*Bij Benny Hinn.org verkoopt men speciale tallitot (dat is het meervoud van tallit) met een tekst erop
geborduurd. Bijvoorbeeld: ‘Door zijn striemen is ons genezing geworden.’ De opbrengst is weer voor
de verbreiding van God koninkrijk.

Download PDF