Bijbelverhalen

Een lied dat alles in een ander perspectief zet

Mijn vroegere buurvrouw Eugenie, die ik als een soort vriendin ben gaan beschouwen, is al weer een
paar jaar heel vurig voor de Heer geworden. Halleluja. Op een dag kwam ze bij mij in de tuin vlaggen
met schitterende lichtblauwe vlaggen, om de Heer te bedanken wat hij in haar leven had gedaan. En
geloof me dat is heel heel veel. Meer dan ik ooit voor mogelijk had gehouden. De enige toeschouwer
was ik en ik moest huilen van blijdschap…
Eugenie liet me ook een lied horen van een cd van Godfrey Birtill en vertelde daarbij dat in twee
gemeentes die ze bezocht dit lied alles openbrak en bijna de gehele gemeente naar voren stroomde
om nader tot Jezus te komen.
Natuurlijk werd ik nieuwsgierig. Wat was dat voor een lied?
Nu is het mijn lievelingslied geworden en ik wil het u doorgeven, vertaald in het Nederlands.
Als u de muziek erbij wilt horen, de cd heet YOU’RE STILL GOD en op het internet kunt u stukjes
horen van de cd. (Ik heb hem zelf ook) Er staan nog meer prachtige nummers op, zoals: “Er is een
heleboel pijn, maar nog meer genezing,” (Er is een heleboel van dit… maar nog veel meer van dat…
(positieve dingen)) en ”I set my face to seek the Lord” met allemaal prachtige benamingen van Jezus.
(Daar gaat mijn hart sneller van kloppen.) Lees mee met de woorden van “WHEN I LOOK AT THE
BLOOD” en u zult het begrijpen.
Als ik naar het bloed kijk, dan zie ik niets dan liefde, liefde, liefde.
Als ik bij het kruis stilsta, dan zie ik de liefde van God.
Maar weet je wat ik niet zie? Competitie, de baas spelen, trots of vooringenomenheid.
Ook geen machtsmisbruik, geen honger naar macht, geen manipulatie. Ik zie geen blinde woede of
zelfzuchtige ambities….
Als ik naar het bloed kijk, zie ik slechts liefde, liefde, liefde.
Als ik stilsta bij het kruis zie ik de liefde van God.
Maar ik zie absoluut geen onvergevingsgezindheid, geen haat en nijd, geen nodeloos vechten om je
gelijk, geen bitterheid of jaloersheid.
Ik zie geen “mijn haan zal koning kraaien”, geen eigenbelang, terugpakken, een trap na geven, het
achter de ellebogen hebben, ijdelheid, zinloosheid of arrogantie.
Als ik naar het bloed kijk, dan zie ik niets dan liefde, liefde, liefde.
Als ik bij het kruis stilsta, dan zie ik de liefde van God.
Ik zie overgave en opoffering, redding, nederigheid, rechtvaardigheid, trouw, genadige vergeving.
Liefde, liefde, liefde, liefde, liefde, liefde,
Liefde, liefde, liefde, liefde, liefde, liefde,
Liefde, liefde, liefde, liefde, liefde, liefde,
Liefde, liefde, liefde, liefde, liefde, liefde,

Als ik bij het kruis stilsta, dan zie ik de liefde van God.
Godfrey Birtill
Is dit niet prachtig? En genezend? Het is maar wat voor bril je opzet. Die parel van grote waarde koop
je niet bij Pearl.

Download PDF