Bijbelverhalen

Hecht jouw kerk waarde aan kinderen?

Test voor kerken en gemeentes
1. Als er bij aanvang van de dienst wordt gebeden, wordt er dan ook voor kinderen gebeden?
2. Als er een oproep wordt gedaan voor gebed, wordt er dan wel eens aandacht gevraagd voor de
opvoeding van kinderen of voor een kind dat het moeilijk heeft?
3. Wordt er op de bidstond voor kinderen gebeden?
4. Wordt het kinderwerk gezien als het zoethouden van kinderen tijdens de echte dienst?
5. Worden er wel eens ouderavonden georganiseerd?
6. Geeft jouw kerk cursussen opvoeding?
7. Zijn er genoeg mannen te vinden voor het kinderwerk?
8. Wordt er wel eens aan de leiding gevraagd wat er wordt gedaan op de zondagsschool?
9. Wordt er geld in kinderwerk geïnvesteerd?
10. Komen er kinderen tot de Heer?
11. Wordt er geluisterd naar kindergetuigenissen?
12. Wordt er wel eens een kinderlied gezongen?
13. Wordt er aandacht geschonken aan een kinderverjaardag?
14. Is er een kindermentor, waar kinderen/ouders met hun problemen naar kunnen bellen?
15. Zitten de leiders van de kerk wel eens bij een kinderdienst?
16. Zijn er oppasmogelijkheden voor alleenstaande moeders?
17. Vragen de huisgroepleiders wel eens hoe het met de kinderen gaat in het gezin?
18. Worden er kinderkampen georganiseerd?
19. Wordt er wel eens een kinderzegendienst gehouden, behalve doop- of opdrachtdiensten?
20. Is het programma op de zondagsschool bij de tijd en zijn er ook moderne middelen voor de
kinderen aanwezig?

Download PDF