Bijbelverhalen

ILL. 008 De mier die volhield

In de tweede wereldoorlog was er een Amerikaans soldaat, die op de Filippijnen gevangen zat. Hij was erg moedeloos.

‘Ik wou dat ik dood was,’ dacht hij. ‘Nooit zal ik mijn vaderland terugzien.’

Maar toen zag hij naast zich een miertje lopen. Omdat de soldaat toch niets te doen had, ging hij het maar bestuderen. Het beestje liep naar de muur en probeerde er over heen te komen. Dat mislukte. Halverwege viel het weer naar beneden.

‘Jammer,’ dacht de soldaat, die het miertje wel de vrijheid gunde.

Het kleine ding gaf de moed niet op. Weer klom het naar boven en… weer viel het.

Voor de grap ging de soldaat eens tellen hoe vaak het miertje het probeerde. Hij kon lang tellen. Pas na 77 keer lukte het de mier om over de muur heen naar buiten te klimmen. De soldaat dacht na over zijn eigen hopeloze situatie.

‘O God,’ bad hij, ‘als zo’n klein beestje de moed niet opgeeft, zal ik het ook niet doen. Eenmaal zal ik weer als een vrij man in Amerika lopen.’

En zo gebeurde het. Dit verhaal heeft hij aan veel mensen doorverteld.

 

In de Bijbel staat: ‘Jullie hebben volharding nodig om te krijgen wat beloofd is.’

Volhouden dus, hé?

Download PDF