Bijbelverhalen

03.Kinderverzuchting

O, was ik maar niet klein,

o, was ik maar niet klein,

dan zouden die gemenerds de baas niet zijn.

O, was ik maar niet klein.

O, was ik maar heel groot.

O, was ik maar heel groot.

Dan sloeg ik alle monsters dood.

O, was ik maar heel groot.

O, was ik maar niet klein,

O, was ik maar niet klein,

Dan ging ik heel ver met de trein.

O, was ik maar niet klein.

Mijn kind, al ben je klein, ‘k Wil juist jouw herder zijn.

Ik heb die wolven wel gezien. Ik jaag ze wel, Ik tel tot

tien.

Mijn schaapje schuil bij mij. Ik maak je leven blij.

O, Jezus, lieve Heer, ik huil al niet meer.

Al ben ik klein. U bent toch groot.

U bent een schuilplaats in de nood.

In al mijn verdriet, bent u het die me ziet.

Download PDF