Bijbelverhalen

gedichten

24.Voetstappen

Ik droomde eens van een wandeling met Jezus langs het strand. ’t Was eb, het zand was nat, we liepen hand in hand. We waren blij en spraken over alle dingen. We lieten sporen achter in het zand, waar we…

23.Zoals jij

Zoals jij is er maar één. Zoals jij kijkt, kijkt er geen. Zoals je lacht, je handen zo zacht. Jij bent uniek en heel speciaal, zoals je brabbelt in babytaal… Eenmaal ging je hartje kloppen, eenmaal gingen je voetjes schoppen.…

21.Raadseltje

Ik ken een tafelkleedje zo fijn als poppenhaar. En wie het kleedje maakte is een echte kunstenaar. Dat kleedje vangt het eten voor wie het heeft gemaakt. En als het kleedje stuk is dan heeft het goed gesmaakt! Opl. Een…

20.Waarom?

Waarom zou je zitten zeuren als de Heer je op wil beuren? Waarom zou je tranen schreien, als de Heer je tranen droogt? Waarom zou je armoe lijden als Hij je ’t Koninkrijk belooft?

19.De zee

Daar is de zee, groot en wijd en vissen zonder tal. Paling, haring, schol en bot… Allen krijgen ze eten van God. Maar God zorgt voor ons veel meer, veel meer, want wij zijn kinderen van de Heer. Hij geeft…

18.Volg Mij Mat. 8:18-22

Ik wil U volgen, Heer, zegt U het maar. Straks staat echter mijn middagmaal klaar. Het bed is behaaglijk, het huis is er dagelijks. vijf kamers, een keuken… Mijn vrienden zijn leuk en verzekerd mijn leven. Wat kan ik U…

17.Torenbouw

Een toren, een toren, een toren, hoog in de lucht. We bouwen een hoge toren en God in de hemel zucht. We bouwen, we bouwen, een toren met zweet en met kracht. We bouwen boven de wolken, maar God in…

16.Status

Beladen verleden, Contacten vermeden, Zonden beleden! Perspectief. Bericht van de Koning: eeuwige woning, handenvol honing, productief. Voor eeuwige tijden, volmaakt te belijden met alle bevrijden: Zender Actief!