Bijbelverhalen

05.Ik sta aan de deur van je leven

Ik sta aan de deur van je leven.

Als je mijn stem hoort laat mij dan in.

‘k Wil met je eten, ’t verleden vergeten.

En dat betekent een nieuw begin.

Zie, Ik ben met je tot het einde.

Ja, Ik kom spoedig, zie naar mij uit.

Het kleed dat je aandoet, de weg die je gaan

moet…

Zie, Ik ben met je, mijn eigen bruid.

Komt allen tot mij die overbelast zijt

Komt toch tot mij, want Ik geef je rust.

Kom met je zorgen, wacht niet tot morgen.

Kies nu vandaag, kies nu bewust.

Ik ben de Herder, Goede Herder.

Bij mij is leven en overvloed.

Ja, ik ken je. Zeg, waar ben je?

En Ik kocht jou met mijn eigen bloed.

Ik ben het licht, Licht der wereld

Kom uit je duister, kom in het licht.

Ben je zo bang weer? Dat duurt niet lang meer.

Ik geef de blinden weer het gezicht.

Download PDF