Bijbelverhalen

Geschenken van God 4

Van een koning mag je bijzondere dingen verwachten. Heerlijk, geurig, overdadig, apart. Maar soms
kan al dat eten je niet meer bekoren. Dan ben je doodmoe van de strijd. Onze hemelse Vader weet
dat ook wel. En weet je wat zo geweldig is? Hij heeft daar iets voor. Hemels krachtvoer, een
energiedrank!
Ken je het verhaal van Elia in de woestijn? Hij zat onder een braamstruik, verlangend naar de dood.
Een engel gaf hem te eten en gesterkt door dit voedsel liep hij veertig dagen en nachten tot hij bij de
berg van God kwam.
Jezus kende dat krachtvoer ook. Hij zei: “Mijn voedsel is de wil doen van hem die mij gezonden heeft
en zijn werk voltooien.”
En voltooien, dat deed hij. Wat een angst maakte hij door in Getsemané? De engelen gaven hem daar
ook hemels krachtvoer.
Heb je al gezien wat er voor jou klaarligt? Maak het volgende pakketje maar eens open.
“Mijn kind, heb je je grens bereikt. Sta je op instorten? Ga je de moed opgeven? Sta op en eet van
mijn krachtvoer. Ik zal je verzadigen met energie, hemelse vitamines liggen er voor je klaar. In al je
teleurstellingen en je ziektes mag je weten dat ik je heb gezien en van je houd. Ik veroordeel je niet, ik
put je niet uit. Nooit zal ik je boven vermogen verzoeken, maar met de verzoeking zal ik ook de
uitkomst geven.
Vergeet niet, lief kind, dat elk werk wat van waarde is voor ons koninkrijk wordt aangevallen. Maar ik
die in je woon ben meer dan hij die in de wereld is. Geniet vandaag van mijn krachtvoer en mijn
hemelse vitamines. Mijn vrede en blijdschap, geestelijke gezondheid geef ik je! En bovendien mijn
nabijheid.”

Download PDF