Bijbelverhalen

Ik heb maar één talent!

Die gelijkenis van Jezus over de talenten wordt meestal verkeerd uitgelegd.
Mensen gebruiken hem om aan te geven, dat ze goedwillende medewerkers zijn, die nou eenmaal
minder begaafd zijn met creativiteit, intelligentie, muzikaliteit en noem maar op.
Kunnen ZIJ er wat aan doen? Nee toch? Ze hebben niet meer in hun rugzak. Maar WAT ze hebben
gebruiken ze tot eer van Jezus.
Daar klopt niks van.
Laten we die gelijkenis eens onder de loep nemen. Matteüs 25:15, Lucas 19.
* Allereerst moeten we ons realiseren dat een talent gewoon geld is, dus niet een eigenschap van
een van de knechten. Talenten zijn kansen, die je moet grijpen.
* Wie weinig bekwaamheden had kreeg ook een kleiner bedrag.
Wat zijn bekwaamheden? Dat zijn handelingen die je ingeoefend hebt. Bijv. iemand die
timmermansleerling is bekwaamt zich in timmeren. Is dat wat hij/zij het beste kan volgens zijn aanleg?
Nee, dat hoeft echt niet zo te zijn. Je kunt als aanleg een groot zanger zijn, maar in bekwaamheid een
banketbakker.
Kun je wat aan je aanleg veranderen? Nee.
Kun je wat aan je bekwaamheid veranderen? Ja, door veel te oefenen.
Lezen we nu de gelijkenis nog eens, dan zien we dat de drie slaven geld kregen naardat ze veel
ervaring hadden in iets.
* De Heer is een man van hoge geboorte, die naar een ver land ging om de koninklijke waardigheid in
ontvangst te nemen. Het is eigenlijk Jezus, die met al zijn bloed zweet en tranen het Koninkrijk der
hemelen verwierf. Hij is er tijdelijk niet, dat is de situatie van dit moment, maar hij komt weer en
intussen moeten wij hier op aarde de boel draaiende houden. Het gaat om zijn koninkrijk, dat vorm
krijgt.
* Wat ook opvalt is dat het slaven zijn. Hoe werd je slaaf? Als je je schulden niet kon betalen. Je
mocht blij zijn als je een rechtvaardige Heer treft, die je verantwoordelijkheid geeft, kleding, voedsel,
onderdak. Je hebt nergens recht op. Wij zijn door genade gered.
*Die slaaf met dat ene talent haatte eigenlijk die meester en hij wilde niet dat dat koninkrijk tot stand
kwam. Zijn eigen zaakjes behartigde hij wel, maar dat koninkrijk liet hem koud. Eigenlijk was hij altijd
al lui, want hij bezat niet veel bekwaamheden. Een luie nietsnut…
WIL JE DAARMEE VERGELEKEN WORDEN? Dat geloof ik niet!! Kijk maar eens hoe het met hem
afloopt. Daar zit je niet op te wachten.
Ja maar, Josine, zul je zeggen, je begrijpt toch wel wat ik bedoel? Ik heb geen aanleg tot vertellen,
knutselen en alles wat er verder nog voor komt kijken bij kinderwerk. Het is niet mijn ding. Laat mij
maar achter de geluidsinstallatie zitten.
Oké. Maar als ze niemand hebben bij het kinderwerk en zat mensen bij het geluid, zal hij je dan niet
toerusten met alles wat je nodig hebt? Jakobus 1:5. Ook in het evangelie moet je soms omgeschoold
worden.
ALS MEDEWERKERS VAN JEZUS ZIJN WE INZETBAAR WAAR HIJ ONS NODIG HEEFT. En onze
bekwaamheid is Gods zaak. Grijp toch de kansen door God ons gegeven. Vertel de kinderen van
Jezus.

Download PDF