Bijbelverhalen

ILL. 018 Het Woordeloze Boek

Duizenden, ja echt duizenden verschillende bijbels zijn er in de wereld. Heel oude, heel dikke, zelfs één van hout heb ik wel eens gehoord.

De bijbel wordt ook wel eens HET BOEK genoemd. Maar heb jij wel eens van HET WOORDELOZE BOEK gehoord?

Eigenlijk is dat de bijbel in het kort. Er zijn in het Woordeloze Boek maar vier bladzijden, nee, eigenlijk vijf, want de buitenkant doet ook mee.

Over de hele wereld wordt dit boek gebruikt om wat er in de echte bijbel staat kort samen te vatten, begrijpbaar in elke taal.

 

Gek eigenlijk, hè? Een woordeloos boek. Woordeloos betekent: Zonder woorden. Wat heb je nou aan een boek zonder woorden. Dat kan toch geen mens lezen?

Toch wel. Want de bladzijden spreken tot ons door hun kleur.

Er is een gouden (of gele) bladzijde, een zwarte, een rode, een witte en een groene.

 

Als ik jou zou vragen wat voor kleur jij het mooiste vindt, dan zou je waarschijnlijk antwoorden: ‘De gouden.’ Gelijk heb je. De gouden bladzijde vertelt ons van een prachtig koninkrijk en van een land, waar je altijd gelukkig bent, de hemel.

Ben jij niet benieuwd om te weten hoe het in de hemel is?  Zit je niet vaak te denken: ‘Hoe zou het zijn als je dood bent?’ Wel, de Bijbel vertelt ons daar een paar dingen over.

In de hemel is het mooi. Mooie kleuren, geluiden en vormen. Mooier dan je je ooit kunt voorstellen.

‘Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord…’ staat er in de Bijbel.

Daar zijn geen tranen meer, want God zelf zal alle tranen drogen. De dood zal er ook niet meer zijn, geen oorlog en geen ziekte. Niemand doet meer slechte dingen, zoals liegen, stelen, vloeken… In de hemel zijn straten van goud en poorten van parels.

Weet je wat Jezus ons beloofde?

‘In het huis van mijn Vader zijn veel woningen. Ik ga heen om voor jou een plaatsje klaar te maken. Als dat klaar is mag je bij mij komen wonen.’

Er is ook een Boek van het Leven? Als je gelooft in de Heer Jezus, staat je naam erin.

 

De zwarte bladzijde vertelt ons van de zonde. Alle slechte dingen bij elkaar noemt de Bijbel: zonde. Iedereen doet zonde. Jij en ik. Sommigen veel, anderen een beetje.

Er is niemand die altijd maar goed doet, zelfs niet één.

Door die zonde kunnen we niet in de hemel komen. BEHALVE….

 

Nee, wacht, daarvan vertelt de rode bladzijde.

God houdt zoveel van ons dat Hij een plan bedacht heeft om ons te redden. Hij zond zijn eigen zoon Jezus, naar de aarde om voor onze zonden te boeten. De Bijbel zegt: ‘Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven.’

Jezus betaalde met zijn bloed voor onze zonden. Vandaar de kleur rood.

 

En die witte bladzijde?

Ja, dat is een wonder. Jezus bleef niet dood. Na drie dagen stond Hij op uit het graf. Hij geeft ons een nieuw leven, een eeuwig leven. Wil jij dat ook wel hebben?

Je mag het aan Hem vragen.

‘Heer Jezus, geeft U mij alstublieft ook een nieuw, eeuwig leven.’

En dan ben je EEN KIND VAN GOD. Je krijgt als het ware een wit shirt.

Doe je dan geen zonde meer? Tuurlijk wel, maar je wilt het niet echt.

Het is net alsof je een vlek op je mooie witte shirt hebt gekregen. Dat doe je toch in de was?

Jezus wil je dagelijks reinigen.

Hij leert je op die manier hoe je schoon kan blijven van de zonde.

 

De buitenkant van het Woordeloze boekje is groen. Groen is de kleur van nieuw leven. Van gras, dat groeit. Wij mogen ook groeien in het geloof.

Als je elke dag in je bijbel leest groei je. Als je bidt of naar de kerk gaat, of anderen helpt, groei je in het geloof. Je wordt een boom, die zijn wortels diep in de grond heeft.

Je wordt een sterk kind van God. Zo wordt de wereld gered.

 

Vind je dit niet een mooi verhaal?

Download PDF