Bijbelverhalen

NT. 40 – De laatste uren van onze lieve Heer

Hoe laat is het?

Als je geen horloge hebt is het erg vervelend. Alles gaat op tijd. Eten, slapen, naar school, zwemles… Hoe laat is het?

In de grotemensenwereld is het nog veel erger. Zakendoen, vergaderen, avondje film, bezoek aan vrienden. Alles gaat op tijd.

Er is voor alles een tijd, maar sommige tijden zijn belangrijker dan andere.

De allerbelangrijkste tijd van de hele wereldgeschiedenis, de allerspannendste voor de mensheid,  was toen Jezus de laatste hand legde aan het repareren van de brug naar God voor alle mensen. Zouden we voor eeuwig verloren gaan of zou het Jezus lukken om de dood te overwinnen… Kijk maar mee op de klok in het verslag van de evangeliën.

 

Zes uur ’s avonds

Verslag van Lucas, die er zelf wel niet bij was, maar het verhaal van Jezus’ moeder hoorde.

“In de opperzaal, waar Petrus en Johannes alles hadden klaargezet voor de Pesach maaltijd gaat Jezus aanliggen aan de tafel (In die tijd lagen ze op banken tijdens het eten.) Hij zegt: ‘Ik heb er erg naar verlangd om deze maaltijd met jullie te gebruiken voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie: ik zal dit niet meer doen voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God.’”

Ja, Jezus zelf zal het paaslam zijn. Zijn bloed gaat geofferd worden om ons te beschermen tegen de macht van de dood. Net als destijds in Egypte. Jezus wist van te voren wat hem te wachten stond. Zou hij wegvluchten nu het nog kan?

Nee, God dank, Jezus gaat er voor. Zelf stuurt hij Judas weg om te doen wat hij moet doen…

 

Negen uur ’s avonds

Donkere schaduwen in de tuin van Getsemané. Jezus is aan het smeken en bidden tot zijn vader.

‘Vader, ik ben zo dodelijk bang, alstublieft, als het mogelijk is laat dit niet doorgaan.’

Zijn gezicht is nat van het zweet. Het druppelt rood als bloed op de grond.

Dit moment is zo spannend. De hele natuur schijnt de adem in te houden. Zou Jezus van de zaak afgezet worden? Wil Jezus van de zaak afgezet worden. Het komt er echt op aan.

Op zo’n moment heb je vrienden nodig, die bij je blijven en een arm om je heenslaan. Waar zijn die vrienden? Liggen ze ook op hun knieën te bidden, een eindje verderop dan misschien? Nee hoor! De discipelen … slapen.

Lucas schrijft: ze waren van verdriet in slaap gevallen.

Jezus moet dus helemaal alleen vechten tegen de doodsangst.

‘Vader, laat niet wat ik wil, maar uw wil gebeuren!’ roept Jezus tenslotte totaal uitgeput. Dan komt er Goddank een engel uit de hemel om hem kracht te geven.

In de verte klinkt het gestamp van soldatenlaarzen.

Jezus loopt niet weg, hij gaat de confrontatie aan.

 

Twaalf uur

De arrestatie. Gekletter van zwaarden en stokken. Een legertje tempelpolitie met lantaarns en fakkels komt op Jezus af. Johannes was erbij. Hij schrijft er over.

“Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’

Ze antwoordden: ‘Jezus uit Nazaret.’

‘Ik ben het,’ zei Jezus, terwijl Judas zijn verrader erbij stond.

Toen hij zei: ‘Ik ben het,’ deinsden ze achteruit en vielen op de grond.’

Ieder ander zou nu snel zijn kans grijpen en vluchten, gebruik makend van de duisternis. Maar Jezus liet zich arresteren. Weet je wat hij zei?

‘Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.’

Hij zei het recht in het gezicht van de duivel. Zo handelde hij werkelijk als onze Goede Herder, die zijn leven inzet voor zijn schapen.

 

 

Drie uur ’s nachts

Na urenlange pesterijen, slaan, geselen, vernederingen van de soldaten op de binnenplaats van het huis van de Hogepriester gaat Jezus eindelijk de raadszaal binnen. De voltallige raad is aanwezig. Marcus, de tolk en vertaler van Petrus, beschrijft het zo: ‘De hogepriester en het hele Sanhedrin probeerden iemand een getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen op grond waarvan ze hem ter dood konden veroordelen, maar dat lukte hun niet… ‘

Als Jezus zelf was blijven zwijgen hadden ze hem gewoon weer los moeten laten. Hij had immers niets kwaads gedaan.

Goddank was Jezus er niet op uit om zijn eigen hachje te redden, want toen de hogepriester hem vroeg: ‘Ben je de Messias, de zoon van de Gezegende?’ zei hij: ‘Dat ben ik!….’

 

Zes uur ’s morgens

De klok tikt maar door.

Van het kastje naar de muur gestuurd worden oftewel van de raad naar Pilatus en van Pilatus naar Herodes en van Herodes weer naar Pilatus. Wat wordt er gesold met Jezus. Hoe houdt hij het vol.

Volgens Johannes riep Pilatus vanaf het balkon van het gerechtsgebouw na een gesprek met Jezus: IK VIND GEEN SCHULD IN HEM.’

Toch werd hij, de onschuldige, ingeruild voor Barabbas, een rover, en overgeleverd om gegeseld en gekruisigd te worden.

Zou Jezus een legioen engelen erbij roepen om hem alsnog bevrijden? Goddank, Jezus dacht aan ons, aan onze redding en niet aan zichzelf.

 

 

Negen uur ’s ochtends

Het wordt erger en erger. Golgotha, centrum van de wereldgeschiedenis wordt bereikt. Feller en feller wordt de pijn. De ene pijnscheut vlamt op voordat de andere is gedoofd. Dit is de hel. Koortsig perst Jezus de lucht uit zijn longen.

En wat doen ze met zijn kleding? Soldaten scheuren ze van zijn lijf. Hij zal zijn mooie dure jas nooit meer dragen. Raar idee, eigenlijk. Nu staat de Zoon van God in Adamskostuum.

Adam zondigde, Jezus droeg de straf

Adam verborg zich, Jezus zei: Hier ben ik.

Adam werd gekleed in een dierenvel, Jezus werd naakt. Hij was het lam.

En als Jezus op het kruis wordt gespijkerd klinkt er geen stem uit de hemel, zoals bij Abraham, die Isaäk wilde offeren. God zij dank!

 

 

Twaalf uur ’s middags

In het hele land duisternis, drie uur lang! De engel des doods gaat als een beest te keer. Het bloed van ons paaslam drupt en drupt op de grond. Voor onze genezing en voor onze redding.

Alle evangeliën schrijven erover. Lukas rapporteert:

‘De zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor.’

Dat is het teken: God is weer benaderbaar. Je kunt bij Hem komen. De weg is open.

Johannes voegt er aan toe: ‘Toen wist Jezus dat alles was volbracht was, zodat de Schrift vervuld zou worden.

 

 

HET IS VOLBRACHT!

Jezus buigt zijn hoofd en geeft zijn geest in handen van zijn Vader.

God zij eeuwig dank voor de weg naar God, waarover jij en ik mogen lopen.

Jezus is de weg en door zijn opstanding uit de dood bewijst hij ook het leven te zijn.

Amen.

Download PDF