Bijbelverhalen

NT. 51 – Baas boven baas

 

Kijk eens naar het nieuws. Lees eens in de krant. Merk je wel dat veel namen telkens weer terugkomen? Dat zijn leiders, de heersers, de machthebbers van onze tijd. Vroeger had je weer andere namen. Er zijn heel veel koningen en machthebbers geweest en er zullen er zeker nog meer komen. Eén ding is zeker, over een paar jaar zijn ze verleden tijd en hebben anderen hun plaats ingenomen. Dat leert ons de geschiedenis.

 

De geschiedenis

Heb je wel eens van keizer Napoleon van Frankrijk gehoord? Kleine man, steek dwars op zijn hoofd, hand op zijn maag. 1804-1815. Men dacht dat hij onoverwinnelijk was. Met een groot leger trok hij zelfs op naar Rusland, maar zijn beslissende eindslag was in Waterloo en hij eindigde zijn leven als een banneling op Elba.

Natuurlijk heb je op school wel van Adolf Hitler gehoord, de Duitser. Met zijn uitgestoken hand, zijn snorretje en zijn ophitsende toespraken voerde hij een strak geleide oorlog tegen de geallieerden. Leuzen, vlaggen, concentratiekampen. En hoe liep het met hem af? Hij pleegde zelfmoord voordat hij zich moest overgeven.

En in de oudheid Alexander de Grote, die leefde 300 jaar voor Christus, de beroemdste man van zijn tijd, heerser over Griekenland. Hij wilde tot het einde van de wereld zijn tocht voortzetten en trok op naar India. De voorspellingen waren dat hij onoverwinnelijk was, maar op 32 jarige leeftijd stierf hij aan een longziekte, opgelopen tijdens een gevecht in een moeras. Hij had duizenden jongemannen de dood in gejaagd met zijn veroveringsdrang.

Zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. De wereld kan de boeken niet bevatten van alle ellende die hun grote ego’s hebben teweeggebracht.

 

Nee, dan onze koning Jezus.

Heeft Jezus ook oorlog gevoerd, landen veroverd, volken onderworpen, zijn naam gevestigd in de geschiedenis? Eh… Ja of nee? Denk er eens over na. Misschien op een andere manier…

Hij woonde niet in een paleis, had geen leger, droeg geen hermelijnen mantel, voerde geen veldslagen, maar genas zieken, dreef boze geesten uit, predikte de blijde boodschap, gaf hongerenden te eten, wekte doden op, bracht de waarheid aan het licht, vond kinderen belangrijk en…. HIJ GAF AAN HET KRUIS ZIJN LEVEN VOOR DE REDDING VAN DE WERELD.

Als jij nou zou mogen kiezen? Wie van allemaal is de echte koning?

Alleen al voor alles wat Jezus deed zou Hij in het Guiness Book of Records moeten staan.

 

Maar Hij deed meer, veel meer.

Hij was een groot inspirator. Door zijn voorbeeld gingen duizenden hetzelfde doen. En nog vandaag de dag worden er in de naam van Jezus voor de armen gezorgd, de zieken, de eenzamen, de vrouwen en de kinderen. In alle landen van de wereld en door alle eeuwen heen! Vaders stopten met het slaan van hun vrouwen, met alcoholgebruik, kinderen kregen onderwijs, vrouwen en meisjes werden niet langer geminacht. Er kwamen rechtvaardige wetten…

 

En bovendien…HIJ STOND OP UIT DE DOOD!

Dat is niet niks! Dat is nog geen enkele koning gelukt!

De dood, die grootste vijand van ons, met al zijn demonen, zoals minister Angst, officier Ziekte, generaal Gruwel, hoofdman Pijniging, opperbevelhebber Nachtmerries en ga maar door…. Ze gingen plat op hun gezicht, dead man, geen greintje macht meer.

En door die opengebroken deur stromen de gelovigen naar buiten, een grote uittocht. Wie Jezus volgt heeft eeuwig leven! Weg met de angst voor de dood.

 

En wat gaat er in de hemel gebeuren?

Koning Jezus is daar de machthebber. Hij zit naast God op de troon, aan Gods rechterhand. Elke knie zal voor hem buigen. Miljoenen engelen zingen daar zijn lof. Ze zingen over het lam, dat geslacht is, dat waardig is te ontvangen alle macht en heerlijkheid en eer…

De dood is er niet meer, tranen worden door God zelf afgewist. Hij maakt alle dingen nieuw.

Nog eenmaal zal Jezus samen met alle gelovigen terugkomen om te laten zien dat de aarde wel goed geregeerd kan worden. Dan zal er een duizendjarig vrederijk zijn, waar de leeuw en het lam samen zullen weiden.

De duivel, die in feite al verslagen is, zal nog één keer zijn kop opsteken en een grote oorlog beginnen tegen Jezus en zijn volgelingen. Maar natuurlijk wordt dat zijn ondergang. Hij wordt voor altijd in de hel gegooid, die voor hem al klaargemaakt is.

Wie met hem mee wil gaan moet het zelf maar weten. Die kiest er voor.

 

Laten we nu even duidelijk zijn. Welke koning wil jij volgen?

Je moet wel kiezen, die dingen gaan niet vanzelf.

Het maakt niet uit of je ouders christelijk zijn, of je wel of niet naar een kerk gaat, of je braaf bent of niet, uit welk land je komt, of welke taal je ook spreekt.

Nee, vraag je paspoort aan voor het koninkrijk van God. Bid tot Jezus, dat hij je zonden vergeeft, dan zet hij zijn stempel op je. Dan is jouw toekomst zijn toekomst. Want Hij is baas boven baas. Nou, wat denk je ervan?

Download PDF